logo ladaskoda logo2

Poistné udalosti s AUTOPROFITOM

    BILLBOARD PU

 

Stala sa vám dopravná nehoda? Pamätajte na to, že neodborná oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Stačí jediné, obrátiť sa na nás.

 

V dňoch od 1.6. do 31.8.2019 zaplatíme 50% z Vašej spoluúčasti

 

 

Podmienky pre uplatnenie zľavy:

*Platí len pre značky Škoda a Peugeot.

*Platnosť kupónu je do konca kalendárneho roka 2019

*Platí pre spoluúčasť do výšky 200€, pričom zákazníkom preplácame 50% z ich paušálnej spoluúčasti, teda maximálne do sumy 100€ v čase trvania akcie do 31.8.2019 alebo formou predloženia kupónu do konca kalendárneho roku 2019.

* Podmienkou uplatnenia 50% zľavy zo sumy spoluúčasti je minimálna hodnota opravy pri poistnej udalosti 990sDPH

 

 

Prečo si nechať opraviť vozidlo práve u nás v AUTOPROFITe?

 • Odpočítanie - 50% zo sumy spoluúčasti*
 • Odtiahnutie vozidla
 • Obhliadka vozidla po poistnej udalosti
 • Výpočet nákladov na opravu v systéme AUDATEX - SOLERA
 • Sme zmluvným partnerom s väčšinou známych poisťovní ako Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, Colonnade (QBE), ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, UNIQA, Wüstenrot
 • Počas opravy Vám vieme zabezpečiť náhradné vozidlo
 • Oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
 • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
 • Technologické vybavenie pre servisné úkony na profesionálnej úrovni
 • Profesionálne a odborne vyškolený personál s dlhoročnou praxou
 • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích materiálov
 • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla

 

Poistná udalosť je nepríjemný problém pre každého motoristu. My Vám podáme pomocnú ruku a pomôžeme Vám tieto problémy zvládnuť a vyriešiť.

 

Ako to s nami zvládnete:

 

ODTIAHNEME VAŠE VOZIDLO
V prípade potreby zabezpečíme odťah Vášho vozidla rovno k nám do servisu.

 

PORADÍME VÁM
Náš špecialista Vám poradí, ako postupovať pri riešení poistnej udalosti.

 

POSTARÁME SA O FORMALITY
Postaráme sa o všetky formality, vrátane vybavenia formalít s poisťovňou.

 

KOMUNIKUJEME A INFORMUJEME VÁS
Po celú dobu riešenia poistnej udalosti s Vami komunikuje a informuje Vás o priebehu náš kvalifikovaný špecialista s dlhoročnými skúsenosťami.

 

PROFESIONÁLNE OPRAVÍME VAŠE VOZIDLO
Pri oprave vozidla striktne dodržiavame technologické a výrobcom stanovené postupy opravy. Používame výhradne originálne diely. Zaručujeme Vám použitie lakovacieho a spotrebného materiálu od výrobcom schválených dodávateľov. Naša lakovňa, klampiarska dielňa a autorizovaný servis sú špičkovo vybavené najlepšími technológiami, s pomocou ktorých sme schopní opraviť Vaše vozidlo na vysoko profesionálnej úrovni v čo najkratšom možnom čase.

 

ZABEZPEČÍME VÁM NÁHRADNÉ VOZIDLO
Počas riešenia Vašej poistnej udalosti Vám umožníme zabezpečenie náhradného vozidla z našej autopožičovne za zvýhodnených podmienok.

 

 

BILLBOARD PU 1

 

 

STALA SA MI DOPRAVNÁ NEHODA. ČO ROBIŤ?
Stala sa Vám dopravná nehoda? Ak je to možné, zachovajte chladnú hlavu a postupujte nasledovne:

 

Zabezpečte miesto nehody. Oblečte si reflexnú vestu a označte miesto nehody výstražným trojuholníkom v zmysle platných predpisov. Zapnite výstražné svetlá na vozidle. Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.                                                                                                                                                  

                                                                       trojuholnik2

 

Je niekto zranený? Skontrolujte seba a pasažierov. V prípade potreby volajte známe čísla 155 alebo 112 pre privolanie záchrannej služby. 

                                                                            

                                                                     firt aid

 

 

 Zavolajte políciu v prípade, ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody alebo jej priebehu. Taktiež pri podozrení, že je druhý účastník nehody pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ďalšie dôvody na privolanie polície sú, ak vodič druhého vozidla ujde z miesta nehody alebo inak nespolupracuje, pri úmrtí alebo vážnom zranení osoby. Taktiež platí povinnosť volať políciu aj pri zrážke so zverou a jej úhynom. V prípade, ak dôjde k poškodeniu majetku tretej strany, štátu alebo ak Vám vznikla škoda prevyšujúca 3990 €.

                                                              

 

                                                        policia1-1024x566

 

TIP! Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame volať políciu aj v prípade nižšej škody. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na vašu bezškodovú dobu, a tým aj na výšku vášho poistného v ďalšom poistnom období.

 

 

 

Zdokumentujte nehodu na samostatné tlačivo správa o nehode (A-B tlačivo), ideálne paličkovým písmom a tak, aby boli čitateľné aj jeho kópie. Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požadujte od neho nejaký doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a doklad o PZP (biela, príp. zelená karta). Z týchto dokumentov si opíšte meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka) typ a evidenčné číslo vozidla, názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu poistnej zmluvy. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému. Vyhotovte čo najdôkladnejšie fotografie miesta nehody a rozsahu vzniknutej škody.

 

                                                                                 22372538

 

Nahláste poistnú udalosť poisťovni telefonicky, mobilnou alebo online aplikáciou, či osobne. Hneď po nehode volajte kontaktné centrum poisťovne. Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody, alebo do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

                                                                                    

 

                                                                                 1229145

 

TIP! Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla v našom servise.

 

 

 

BILLBOARD PU3

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby